Guía Médica

KOJIMA KAWADA, TOSHIHIRO

Lugar: CONSULTORIO KOJIMA

Direccion: 25 DE MAYO 2143 C/ MAYOR BULLO

Telefono: 021-205-813

KOJIMA KAWADA, TOSHIHIRO

Lugar: CONSULTORIO KOJIMA / YINDE

Direccion: 25 DE MAYO 2153 C/ 22 DE SEPTIEMBRE

Telefono: 021 205813